?>

Historie

V době, kdy byla činnost Dělnické tělocvičné jednoty a Federace proletářské tělovýchovy zakázána, hledali sportovně založení občané na Radlíku možnost znovuobnovení sportovního života v naší obci.

Zásadním obdobím pro založení sportovní organizace na Radlíku byla druhá polovina roku 1938. V této době byl i problém vymyslet název pro naši organizaci. Označení SK (sportovní klub) již měl v názvu Jílovský klub a nebyla žádná naděje, že by stejný název byl povolen nové organizaci v jednom městě, a tak byl navržen název A.F.K., který bylo možno brát ve dvojím významu, a to jako „Amatérský fotbalový klub“ nebo jako „Atleticko fotbalový klub“.

Skutečností bylo,že podobný název neměla žádná sportovní organizace v širokém okolí naší obce.

Je třeba se zmínit o téměř tajném jednání některých zakládajících členů o naší klubové vlajce, zejména o barvách, které měla mít, aby odpovídaly dané době. Nakonec bylo v úzkém kruhu dohodnuto,že tam bude barva černá vyjadřující národní smutek nad okupací naší země, dále červená, žlutá a bílá vyjadřovaly skutečnost, že naše organizace vznikla z popudu dělníků a vlastenců.

V přípravném výboru byli tito občané a mladí sportovci: Antonín Hájek, Antonín Nešleha, Václav Nešleha, Ladislav Jirák, Jiří Hanuš, Václav Dukát, Bohumil Švéda, Jaroslav Kos, Vladimír Kos, Jaroslav Pytelka, Jaroslav Kabeláč, František Tobiška, Václav Konvalinka, František Kulhavý a Antonín Petříček.

Od podzimu 1938 do podzimu 1940 byla naše činnost zaměřena převážně na pořádání různých kulturních akcí, o jejichž povolení vždy požádal hostinský – zakládající člen Ladislav Jirák. Čistý výtěžek z pořádaných akcí a divadel jsme si šetřili pro dobu, až bude založení sportovní organizace úředně povoleno.

Konečné povolení k činnosti a založení AFK Radlík jsme od obecního a okresního úřadu obdrželi koncem roku 1940 a v jarních měsících 1941 jsme zahájili organizovanou sportovní činnost.

Získání pozemku na naše hřiště bylo velice komplikované. Než se to podařilo, sehráli naši fotbalisti zápasy v Kostelci u Křížků a v Jílovém. Nejdříve mělo být hřiště, kde nyní stojí autoopravna, ale jelikož pozemek je ve svahu, uvažovalo se dále o jiném místě. Největší problém byl, že pozemky vlastnil pan Hanuš a jen malá část patřila městu. Tak se dlouho jednalo s panem Hanušem o místě, které by uvolnil a zároveň by bylo vhodné pro hřiště. Nedohodli se. Jednalo se nakonec o vyměnění soukromého pozemku pana Listopady z Prahy za pozemek obecní. Hřiště se začalo budovat společnou pílí všech členů AFK, občanů a mládeže v roce 1941 a dobudovalo se po roce a půl.

Pozemek měl značný svah a poblíže dnešní kabiny byla vyčnívající skála až 1 m nad úrovní dnešního hřiště. Skála byla vylámaná a převezena na druhou stranu pro srovnání svahu a zasypána hlínou. Toto se vše se dělalo krumpáči, lopatami a motikami. Vyměření dnešní plochy hřiště  do vodorovné plochy bylo provedeno bezplatně od pana Ing. Čapka z Jílového otce dlouholetého hráče S.K. Jílového

V roce 1942 bylo založeno žákovské mužstvo, které bohužel pro nedostatek a nezájem dětí a jejich rodičů v roce 2005 zaniklo.

První kabina byla převezená autobusová čekárna. Později byly dřevěné. Výstavba současných kabin byla zahájena 1970 a v roce 1975 dokončena. O přístavbu nynějších kabin, která proběhla v letech 2002 – 2005 formou brigád, se nejvíce zasloužil předseda klubu Pavel Sekrt, který tuto funkci vykonává již 15 let.

Největším úspěchem našeho klubu byl v roce 1997 postup do 2. třídy okresního přeboru, kde se udržel jeden rok.

Klub každoročně pořádá memoriál „Širokého, Kohoutka a Šimůnka“.Pořádá také akce pro děti i dospělé (dětský den,kácení máje,mikulášskou nadílku a teď již třetím rokem i masopustní průvod).


Zanechat odpověď

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.